Hộp quà tặng thủ công

hộp quà tặng các tông lạ mắt, hộp các tông hoa văn, hộp quà tặng hình ngôi nhà.