Hộp bao bì nước hoa

hộp nước hoa rỗng, hộp nước hoa, hộp nước hoa các tông.